اتوپرس ژانومه مدل ۳۳۰۰ – ۳۴۰۰

قدرت ۱۶۰۰وات
ولتاژورودی:۲۲۰-۲۴۰ولت
وزن:۱۴٫۷کیلوگرم
آمادگی بخار:در۳دقیقه
ظرفیت مخزن آب:۴۰۰میلی لیتر
نوع آب:آب معمولی یا آب مقطر
نیروی فشارخودکار:۴۶کیلوگرم
مجهزبهسیستم بخاراتوماتیک
مجهزبه ترموستات قابل تنظیم
مجهز به چرغ راهنمای ترموستات
مجهزبه نمایشگرتنظیم دیجیتال
قابلیت تنظیم اتوبرای انواع پارچه
می توان مخزن رادرزمان اتوکشی پرکرد
مجهزبه مخزن آب همراه بانشانگرسطح آب
مجهزبه کلیدانتخاب اتوکشی بخارخسک
مجهزبه بالشتک اتوکشی وآب پاش دستی
قطع خودکاربعد از ۱۰ثانیه پس از بسته شدن
مجهزبه قفل مخصوص ایمنی برای جابجائی اتو
دارای گواهینامه استانداردبین المللیTUV.EMC.GS.CE

اتو پرس ژانومه مدل 3300-3400 JANOME Steam Press

تصاویر محصول

  محصول تعداد قیمت

قیمت کل

404